Propozície k preteku 

Názov: ČARNOHUREC 

Miesto: Brezovica, okr. Sabinov 

Dátum: 25.8.2018 - sobota 

Usporiadateľ: BIKE-KLUB Brezovica 

Kancelária pretekov: amfiteáter Brezovica 

 

Prezentácia: 8:00 - 9:30 hod.- amfiteáter Brezovica 

Poučenie pretekárov: 9:45 hod. 

Štart: amfiteáter Brezovica 10:00 hod. 

Cieľ: amfiteáter Brezovica 

Kategórie:    muži - od 18 rokov –do 40 rokov –krátka trať 

                    muži - od 18 rokov do 40 rokov – dlhá trať 

                    muži - od 40 rokov vyššie - krátka trať 

                    muži - od 40 rokov vyššie – dlhá trať 

                    ženy - od 18 rokov –do 40 rokov –krátka trať 

                    ženy - od 40 rokov vyššie - krátka trať 

                    juniori - od 15 rokov – do 18 rokov –krátka trať 

Online prihlášky 

Cena štartovného: 

10 €/osoba - prihlásení elektronicky od 2.8.2018, pričom platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 17.8.2018 – s nárokom na suvenír 

13 €/osoba - prihlásení elektronicky od 18.8.2018 do 23.8.2018, platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 23.8.2018 – bez nároku na suvenír 

15€/osoba - prihlásení v deň štartu pretekov pri prezentácii– bez nároku na suvenír                                                            

Platba

Vložením hotovosti alebo prevodným príkazom na účet organizatóra

V hotovost pri prezentácii v mieste štartu

Učet

Názov účtu 

Bike klub Brezovica        

Banka -Slovenská sporiteľna

IBAN SK 5909000000005112366675

VS dátum narodenia ( DD MM RRRR)

Poznámka -meno a priezvisko pretekára

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie     

  V prípade neúčasti na pretekoch sa štártovne nevracia     

V cene štartovného je zahrnuté: občerstvenie počas preteku, občerstvenie po preteku - 0,5 l nealko alebo 0,5 l pivo alebo 0,3 l džúsu, guľáš, štartové čísla, sprchy po preteku, umývanie bicyklov, zdravotné zabezpečenie V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia Platba: - vložením hotovosti alebo prevodným príkazom na účet organizátora - v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu Účet: Názov účtu: BIKE KLUB - BREZOVICA Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK5909000000005112366675 VS - dátum narodenia (DDMMRRRR) Poznámka - meno a priezvisko pretekára Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie. Vyhlásenie výsledkov: ±15:30 hod. – amfiteáter obce Brezovica Ceny: prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, medaily a vecné ceny Kontakt: telefónne číslo : 0918420503 telefónne číslo : 0907161874 email: cykloklubbrezovica@gmail.com