Kontakt

Bike klub Brezovica

Baronská č.35

08274 Brezovica

Tel.: 0918 420 503

Email: bikeklubbrezovica@gmail.com

Stránka: www.bikeklubbrezovica.webnode.sk