GPX súbory na stiahnutie: 

Krátka trať

Dlhá trať